Biblioteka

 „Książki są lekarstwem dla umysłu”

                                         Demokryt

 Biblioteka  szkolna w roku szkolnym 2019-2020, jest czynna codziennie w godzinach pracy szkoły.


 Biblioteka szkolna skupia wokół siebie około 50 czytelników. Wywodzą się oni spośród braci uczniowskich, nauczycieli i pracowników szkoły. Organizuje wiele specjalnych wydarzeń podczas roku szkolnego, mających na celu zachęcanie uczniów do czytania większej ilości książek. Na bibliotecznych półkach znaleźć można mnóstwo przeróżnych książek, materiały źródłowe, literaturę dziecięcą i młodzieżową, lektury oraz małą kolekcję publikacji w językach obcych.

 Zbiory

Biblioteka  posiada ok. 2350 woluminów. Większość księgozbioru głównego stanowią lektury szkolne, beletrystyka i książki popularnonaukowe. Książki na półkach uporządkowane są według podziału literatury dziecięcej  oraz systemu UKD. Uczniowie mają wolny dostęp do półek. Komputeryzacja procesów wyszukiwania i wypożyczania zbiorów leży w sferze niespełnionych oczekiwań.

 Księgozbiór podręczny:

To część zbiorów, która podczas nauki powinna być "w zasięgu ręki": encyklopedie, słowniki, atlasy, leksykony, pojedyncze egzemplarze podręczników. Nie są wypożyczane do domu, ale w każdej chwili można z nich skorzystać na miejscu: w czytelni lub klasie.

 Czasopisma:

Ogólne: Świerszczyk, Młody technik, Viktor Junior

Metodyczne: Biblioteka  w Szkole, Życie Szkoły

Niestety, większość z nich to roczniki archiwalne.

Stale współpracujemy z wydawnictwami, sponsorami i instytucjami szerzącymi kulturę.

Prośby Książki

NIE PISZ I NIE RYSUJ TUSZEM NA MYCH KARTKACH, BOWIEM WKRÓTCE BĘDĘ NIEWIELE WARTA

NIE ZAGINAJ ROGÓW, UŻYWAJ ZAKŁADKI, NA PÓŁCE MNIE STAWIAJ, DBAJ O ME OKŁADKI.

KIEDY MOJE KARTKI WYRWIESZ I WYRZUCISZ, WIEDZ, ŻE WTEDY NIGDY DO NICH NIE POWRÓCISZ.

GDY ZE STAROŚCI ZACZNĘ SIĘ ROZLATYWAĆ, SPRÓBUJ MNIE NAPRAWIĆ, POSKLEJAĆ, POZSZYWAĆ.

NIE CZYTAJ, GDY JADASZ, NIE BRUDŹ MNIE RĘKAMI, TO CI BĘDĘ SŁUŻYĆ CAŁYMI LATAMI.