Wytyczne dla rodziców i uczniów dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkonym