Przetargi, zamówienia publiczne, ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. bł. Marii Karłowskiej
w Dobieszewieogłasza

zaprasza

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

Zakup i dostawa opału do Szkoły Podstawowej
im. bł. M. Karłowskiej w Dobieszewie w II półroczu 2017specyfikacja do pobrania