Wyższa klasa

Nasza szkoła bierze udział w Projekcie „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”, który jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatem Nakielskim, Gminą Sadki, Gminą Kcynia i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus” w okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2020 r.

 

Od września rusza rekrutacja dla uczniów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie lidera projektu – PTE

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania na bieżącej stronie.


W ramach projektu środki unijne zostaną wykorzystane na działalność wychowawczo-dydaktyczną. Wsparciem zostanie objętych 20 uczniów.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze na najwyższym poziomie

Projekt Wyższa klasa! skupia się na rozwijaniu tzw. kompetencji kluczowych uczniów, czyli m. in. z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Podopieczni naszej szkoły ze szczególnymi potrzebami oraz trudnościami edukacyjnymi otrzymają wsparcie w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych właśnie z matematyki.

Wartość projektu: 1 377 870,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 308 976,50 PLN