Samorząd Uczniowski

  Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

                                    W pierwszym tygodniu września 2019 r., odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie z poszczególnych klas głosowali na kandydatów, którzy reprezentować ich będą na forum całej społeczności szkolnej.

W trakcie wyborów, podzielono kandydatów na tzw. Duży Samorząd Uczniowski mieszczący się w budynku szkolnym w Chwaliszewie oraz Mały Samorząd Uczniowski mieszczący się w budynku szkolnym w Dobieszewie. Podział ten niewątpliwie umożliwi właściwą działalność statutową, gwarantując wszystkim uczniom czynne uczestniczenie w życiu szkoły.

Kandydaci z największą ilością głosów, którzy weszli w skład Samorządu Uczniowskiego, wybrali w tajnym głosowaniu także swoich opiekunów.

 Duży Samorząd Uczniowski:

- Marta Mizdalska - klasa VIII - Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

· Radosław Woźniak – klasa VII - Zastępca przewodniczącego

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

· Dominik Bankiert – klasa VI

· Nadia Hudzińska – klasa V

· Jakub Pioterek – klasa IV

· Dominik Bankiert – klasa V

Opiekun: p. Bartosz Łyszczarz

 Mały Samorząd Uczniowski:

· Oliwier Górny – klasa III

· Paulina Woźniak  - klasa II

· Tomasz Gaszyński – klasa I

Opiekun: p. Mirosława Ziółkowska

Nowej Radzie serdecznie pogratulował p. dyrektor,

życząc wielu pomysłów, zapału i energii w pracy, w roku szkolnym 2019-2020


Gratulujemy!!!