W bieżącym roku szkolnym zakończenie Roku Szkolnego 2019-2020, ze względu na bezpieczeństwo Uczniów, Rodziców i Nauczycieli, będzie miało inny przebieg. 

" /> Zakończenie roku szkolnego 2019-2020
 

Zakończenie roku szkolnego 2019-2020

2020-06-21

W bieżącym roku szkolnym zakończenie Roku Szkolnego 2019-2020, ze względu na bezpieczeństwo Uczniów, Rodziców i Nauczycieli, będzie miało inny przebieg. 

„Świadectwa mogą być wydane uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach na świeżym powietrzu" - informuje rzeczniczka MEN. Decyzję pozostawia się dyrektorom szkół. 

§  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych kończą się w tym roku szkolnym w piątek, 26 czerwca 2020 r. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne. W tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej.

§  Świadectwa mogą być wydane uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach, na świeżym powietrzu.

§  Forma i tryb wręczania uczniom świadectw szkolnych nie jest określona w przepisach prawa oświatowego i wynika wyłącznie z przyjętego w danej szkole zwyczaju oraz ceremoniału.

Dyrektor szkoły ustala sposób odbioru świadectw.

§  Może on wyznaczyć określone godziny odbioru dokumentu dla danej klasy czy grupy uczniów lub pojedynczego ucznia. Jest również możliwość, aby uczeń odebrał swoje świadectwo w innym dniu. Wszystko zależy od tego, jak wielu uczniów liczy dana szkoła i jakie ma warunki.

§  Kluczowe jest oczywiście bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli.

§  Apelujemy zatem do dyrektorów szkół i placówek o przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego przy planowaniu zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych. 

Zakończenie roku szkolnego 2019-2020

w Szkole Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej

w Dobieszewie

/wręczanie nagród i świadectw szkolnych/

1. Klasa „O” – 8.00-8.30

2. Klasa I-III – 9.00-9.30

3. Klasa IV-V – 10.00-10.30

4. Klasa VI-VII – 11.00-11.30

5. Klasa VIII – 12.00-12.30

 Miejsce:

Dobieszewo – plac przed szkołą

Chwaliszewo: plac przed salą gimnastyczną

 Świadectwa będą zabezpieczone kopertami A4 lub koszulkami krystalicznymi

 Zapraszamy!

Powrót do listy aktualności